About me

Charlott Frisk – egen företagare med fokus på hållbarhet utveckling

Jag är en kreativ person som brinner för hållbarhet och ledarskap. Jag tror på att väva in hållbara tankesätt i det dagliga, både för att nå positiva resultat och för att minska klimatavtrycket på vår planet.

Jag är IT-ingenjör i grunden, så det dagliga för mig handlar mycket om att bygga och konstruera. Men jag är också intresserad av människor, att utveckla team och leda mot gemensamma mål.

Min förhoppning är att verka i det lilla och försöka påverka i det stora. Vi behöver göra stora förändringar för att rädda vårt klimat, både ingenjörsmässiga men också förändringar i vårt beteende.

Jag har startat mitt företag för att få frihet och möjlighet att påverka och utveckla det jag tror kan göra nytta, både i det lilla och i det stora.