Self-selecting teams, hur gick det sen?

För drygt ett år sedan ledde jag en self-selecting teams övning med min grupp där gruppmedlemmarna själva delade in sig i fyra team. Vi använde metoden ”Self-Selecting teams” från boken med samma namn (se nedan). Nu har det gått ett år och vi kan göra en nyttig återblick och reflektera över hur det har gått.

Själva övning, att dela in sig i team, gick väldigt smidigt. Det berodde på att några avgörande framgångsfaktorer hade förbetts innan:

  1. Syfte med att dela upp sig i team var väl förankrat i gruppen, alla hade köpt in sig på att vi behövde göra en förändring och att det var modellen med team vi skulle prova. ”Sense of urgency” var med andra ord väckt och ev tveksamheter till modellen med team var undanröjda.
  2. Ramverket kring varje team var tydligt; det fanns övergripande mål och vision för respektive team (av typen Objective & Key Results) samt en definierad verktygslåda vi trodde respektive team behövde (tex kompetens inom front-end, cloud, CAN protokoll etc).
  3. Varje individ hade i förväg gjort sitt eget ”kompetenskort” där var och en själv hade funderat igenom vad hen var bra på och/eller ville lära sig mer om.

Under själva övningen gick vi först igenom vad det de olika teamen stod för och därefter fick var och en presentera sitt kompetenskort. Slutligen gjorde vi själva ”self-selecting”-övningen där gruppens medlemmar delade in sig i teamen. Tack vare goda förberedelser gick det ganska fort, och resten av dagen ägnade vi åt team building i de fyra nya teamen.

Vad hände sen? Ja, det var ju då det verkliga arbetet började! Team målen, OKR:erna, skulle förankras inom teamen och arbetet med att bygga team började på riktigt. Varje team hade en Scrum Master som höll i taktpinnen, men alla som har jobbat med teamutveckling vet att det kan vara ganska utmanande emellanåt. Efter några månader höll vi ett retrospektiv i storgrupp där nya findings och behov lyftes och vi gjorde några justeringar för att få bättre fokus och progress.

Nya behov på leveranser och initiativ kom in under våren vilket innebar att ett av teamen skiftade fokus och nya team medlemmar kom till för att möta de nya behoven. Ett nytt team bildades som fick börja sin teamutvecklingsresa från noll -spännande och utmanande!

När vi tittar tillbaka ser vi alltså att inget av teamen ser ut som när de bildades för drygt ett år sedan, justeringar har gjorts både med avseende på teamets mål och teamets medlemmar. Detta var dock väntat med tanke ständiga förändringar i omvärlden som vi behöver anpassa oss till. Alla teamen har fortsatt jobba med att sätta upp egna team mål, och använt det som en kick-off vid varje halvårsstart. Gemensamma mål är ett utmärkt sätt att dela bild inom teamet och svetsar ihop gänget ännu mer.

Alla teamen jobbar idag med sprintar, backlog, sprintplanering, demos och retotrospektiv, något som inte alls var självklart för ett år sedan. Leveranstakten har ökat markant och trots att tycket ökat är stressnivån lägre eftersom det är tydligare vad teamen gör (och inte gör). Sist, och allra viktigast, tror jag är att alla tycker att det är väldigt roligt och stimulerande att ha en sådan självklar tillhörighet till sitt team som de har idag. Alla bidrar, känner att just dom är viktiga och förstår sitt sammanhang! <3

Några framgångsfaktorer för Self-selecting-teams:

  1. Föreberdelser är A och O!
  2. Ägna en dag åt övningen
  3. Följ upp och coacha teamen
  4. Reflektera, gör retrospektiv i storgrupp
  5. Agera på nya insikter och gör justeringar